10% DISCOUNT on Rafting on the Debed river in Lori region

(0 reviews)

Expires in

-10%
0 Times Redeemed
25 Views

10% DISCOUNT Coupon for Rafting on the Debed river in Lori region

COUPON VALUE: 100 AMD

ADDITIONAL SERVICE INFORMATION

  • On rainy and cold days, heat-resistant and waterproof clothes are provided free of charge
  • They work every day


ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

  • After the rafting, you can organize a picnic, chat around the campfire and of course enjoy the fresh air of Debed Gorge.

FOR ADDITIONAL INFORMATION AND CLARIFICATIONS ABOUT THIS COUPON OR THE SERVICE PROVIDER, KINDLY CONTACT;

📞 DISCOUNTIN SALES TEAM

📞 RAFTING IN ARMENIA

TERMS AND CONDITIONS

  • Multiple purchases of coupons are allowed per customer
  • Մի քանի կուպոններ չեն կարող օգտագործվել նույն նավարկության ժամանակ
  • Each coupon provides a discounted value for one month
  • Նախքան կոպոն գնելը, խնդրում ենք կապ հաստատել Rafting in Armenia-ի հետ ՝ +374 94 129013 հեռախոսահամարով
  • Խնդրում ենք այցելության ժամանակ նշել , որ կուպոնը ձեռք է բերվել DISCOUNTINI -ի միջոցով

 

*You can purchase this coupon through our website or by calling us at: +374 77 758208

 


 

HOW TO BUY THIS COUPON ON OUR WEBSITE?

1. Login/Register to your account.
2. Click & View the coupon(s) you are interested in.
*Make sure you read the full description and terms of the coupon(s).
3. Click “ADD TO CART” for the coupons you want to purchase.
4. Go to your “CART” to see the purchase details and click “PROCEED TO CHECKOUT”.
5. Select the Payment Method and click “PAYMENT”

 

PAYMENT METHODS

BANK TRANSFER
Our bank account details will be displayed after clicking PAYMENT. Our bank account details will show after clicking “PLACE ORDER”. You are requested to send the full amount of your purchase to our bank.

TELCELL
Pay using your personal Telcell Wallet.

I-DRAM
Pay using your personal I-Dram Wallet.

 

HOW TO USE A PURCHASED DEAL

1. Upon confirmation of payment, you will receive an email with the receipt of your confirmed order.
2. Check the terms & conditions of the coupon(s) purchased.
3.Visit the discounted service or product provider and show your DISCOUNTIN receipt.

… & ENJOY!

 


*For more information and assistance about this coupon kindly contact DISCOUNTIN on

հետ +374 77 758208

Company

Rafting in Armenia

Rafting in Armenia Tel: +374 94129013 Instagram: raftinginarmenia Facebook: Rafting in Armenia Email: [email protected] Location: Debed

Leave a Comment

Company

Rafting in Armenia

Rafting in Armenia Tel: +374 94129013 Instagram: raftinginarmenia Facebook: Rafting in Armenia Email: [email protected] Location: Debed

×