10% DISCOUNT on All Flower Arrangements at Moana Flowers

(0 reviews)

Expires in

10% DISCOUNT Coupon for All Flower Arrangements at Moana Flowers

100 AMD
You save: 10%
-10%
0 Sales
7 Views

10% DISCOUNT Coupon for All Flower Arrangements at Moana Flowers

  • COUPON VALUE: 100 AMD

ADDITIONAL SERVICE INFORMATION

  • Delivery Service Available

 

FOR ADDITIONAL INFORMATION AND CLARIFICATIONS ABOUT THIS COUPON OR THE SERVICE PROVIDER, KINDLY CONTACT;

📞 DISCOUNTIN SALES TEAM 📞 MOANA FLOWERS

 

TERMS AND CONDITIONS

  • Each coupon can be used to purchase 1 flower arrangement
  • Multiple coupons Purchase per customer is allowed
  • Multiple coupons can not be used for the same order
  • To order kindly contact Moana flowers on +374 44 711911
  • During order, it should be mentioned that the coupon is purchased through DISCOUNTIN, along with the purchased Coupon Number

 

*You can purchase this coupon through our website or by calling us on the following phone number; +374 98 758208

 


 

HOW TO BUY THIS COUPON ON OUR WEBSITE?

1. Log in/register to your personal page.
2. Click and view the coupon(s) you are interested in.
*Make sure you read the full description and terms of the coupon(s).
3. Click “ADD TO CART” for the coupon(s) you wish to purchase.
4. Go to your CART to view your purchase details and click COMPLETE CHECKOUT.
5. Select the Payment Method and click “PAYMENT”

 

PAYMENT METHODS

BANK TRANSFER
Our bank account details will be displayed after clicking PAYMENT. We will ask you to transfer the full amount of your purchase to our bank account.

TELCELL
Pay using your personal Telcell wallet.

I-DRAM
Pay using your personal I-Dram wallet.

 

HOW TO USE THE OFFER PURCHASED?

1. After payment confirmation, you will receive an email with the receipt of your confirmed order.
2. Check the conditions of the purchased coupon.
3. Այցելեք զեղչված ծառայություն կամ ապրանքի մատակարար և ցույց տվեք ձեր DISCOUNTIN անդորրագիրը:

… ENJOY!


*Այս կուպոնի մասին լրացուցիչ տեղեկությունների և օգնության համար խնդրում ենք կապ հաստատել DISCOUNTIN-ի հետ`
+374 98 758208

Company

Moana flowers

Tel: +374 44711911 | Instagram: moana_flowers | Facebook: Moana Flowers | Location: Vagharshyan 21

Leave a Comment

Company

Moana flowers

Tel: +374 44711911 | Instagram: moana_flowers | Facebook: Moana Flowers | Location: Vagharshyan 21